VYBERTE BARVU

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy a nařízeními ochrany osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), se tato stránka zavazuje chránit soukromí a zacházet s osobními údaji uživatelů s nejvyšší možnou péčí a bezpečností. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro účely, pro které byly shromážděny, a jsou chráněny před zneužitím. Na těchto stránkách jsou shromažďovány osobní údaje pouze tehdy, pokud uživatelé poskytnou tyto údaje dobrovolně, a to například při registraci do odborných sekcí, při vyplňování kontaktních formulářů nebo při přihlašování k odběru novinek.

Shromažďování a používání osobních údajů

Další důležitou součástí našich zásad ochrany osobních údajů je průhledné informování o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, k jakým účelům je používáme a kdo je oprávněný je zpracovávat. Osobní údaje, které mohou být prostřednictvím této webové stránky shromažďovány, zahrnují jméno, příjmení, elektronickou adresu, telefonní číslo a další informace, které uživatelé poskytnou dobrovolně. Všechny tyto údaje jsou zpracovány v souladu s právními předpisy a slouží k poskytování kvalitních služeb, reagování na dotazy uživatelů a k informování o novinkách a službách asociace.

Zabezpečení osobních údajů

Asociace Českých Adiktologů si klade za prioritu zajistit bezpečnost osobních údajů všech našich uživatelů. K tomu využíváme moderní technická a organizační opatření, která jsou navržena tak, aby chránila shromažďované údaje před neoprávněným přístupem, zničením, únikem nebo jiným nežádoucím zpracováním. Všechny osobní údaje jsou uchovávány ve formátu, který umožňuje identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytně nutnou dobu. Jakmile již údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, jsou terpený. Tento závazek platí i pro všechny třetí strany, se kterými asociace spolupracuje a kterým může údaje pro konkrétní účely předávat.

Kontaktní informace

Pokud máte nějaké dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo byste chtěli uplatnit svá práva v oblasti ochrany osobních údajů, jako je právo na přístup k informacím, opravu nebo výmaz údajů, můžete se na nás obrátit pomocí následujících kontaktních údajů: Lukáš Novák, Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, [email protected].

Napsat komentář