VYBERTE BARVU

Podmínky užívání

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky užívání (dále jen 'Podmínky') se vztahují na webovou stránku Asociace Českých Adiktologů, která je dostupná na internetové adrese asociace-adiktologu.cz. Užíváním webových stránek uživatel souhlasí s těmito Podmínkami, které definují základní pravidla pro využívání obsahu a služeb nabízených tímto webem. Vzhledem k tomu, že se Podmínky mohou v průběhu času měnit, doporučujeme uživatelům, aby si je pravidelně přezkoumávali. Uživatel při každém návštěvě webové stránky a jejím užíváním je povinen řídit se aktuální verzí těchto Podmínek.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je povinen používat web Asociace Českých Adiktologů v souladu s platnými právními předpisy České republiky a těmito Podmínkami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do obsahu či technické podstaty webových stránek. Je zakázáno šíření virů, škodlivého softwaru a jiných technologií, které by mohly web poškodit nebo omezit jeho funkčnost. Uživatel nesmí provádět žádné aktivity, které by mohly vést k přetížení infrastruktury webové stránky a nesmí se pokoušet získat neoprávněný přístup k jakýmkoli částem webu nebo k údajům dalších uživatelů.

Poskytování a použití obsahu

Obsah webových stránek Asociace Českých Adiktologů je chráněn autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Materiály poskytnuté na webu mohou být používány pouze pro osobní potřeby a nesmí být kopírovány, šířeny, vystavovány veřejnosti, přepracovávány či jinak komerčně využívány bez předchozího písemného souhlasu majitele práv. Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí zdroje informací, avšak nezodpovídáme za obsah ani dostupnost těchto externích zdrojů.

Ochrana osobních údajů

Závazek ochrany osobních údajů je pro Asociaci Českých Adiktologů klíčový. Veškeré informace o uživatelích získané prostřednictvím webové stránky jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Asociace Českých Adiktologů zaručuje, že tyto údaje budou používány pouze pro interní potřeby a nebudou bez souhlasu uživatelů předávány třetím stranám.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky užívání mohou být kdykoliv Asociací Českých Adiktologů změněny nebo aktualizovány. Je na odpovědnosti uživatelů, aby byli s posledními změnami vždy seznámeni. V případě dotazů či připomínek souvisejících s těmito Podmínkami se uživatelé mohou obrátit na majitele webových stránek na e-mail [email protected]. Kontakt na majitele: Lukáš Novák, Českobratrská 3321/46, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika.

Napsat komentář