VYBERTE BARVU

Jak vypadá zfetovaný člověk?

Jak vypadá zfetovaný člověk?

Jak poznat uživatele drog?

Ve světě, který se obecně žene rychle vpřed, je drogami ovlivněných lidí stále více a je důležité, abychom dokázali rozpoznat jak hledají pomoc, tak jak nám mohou představovat potenciální problém. Zvlášť pokud jde o naše blízké nebo lidi, se kterými každodenně přicházíme do kontaktu. Je tedy důležité znát několik klíčových rysů, podle kterých můžeme zfetovaného člověka poznat.

Drogami ovlivněná osoba může mít rychlou a nekontrolovanou řeč, neschopnost dlouho stát na jednom místě, neklid nebo nadměrné množství energie, které nemůže usměrnit. Nebo naopak, může být velmi ospalý, apatický, nezájemný o okolí. Každý druh drogy má na organismus jiný vliv a projevuje se to i na vzhledu člověka. Časté je ztráta tělesné hmotnosti, kruhy pod očima, nepřirozeně velké nebo naopak zúžené zornice, nosní dutiny mohou být podrážděné.

Chování zfetovaného člověka

Dalším indikátorem zneužívání drog je chování. Jedná se především o neschopnost udržet souvislý rozhovor, těžkosti se soustředěním a další poruchy kognitivních funkcí. V mnoha případech může droga změnit i povahu člověka, který se stává agresivním, paranoidním nebo naopak velmi poddajným a zastrašeným.

Z osobní zkušenosti vím, jak nelehké je toto všechno přijmout. Když byl můj bratr mladý, experimentoval s drogami a díky tomu jsem viděla velmi zblízka, jak moc se může změnit člověk, který se pod vlivem drog dostane. Trvalo nám dlouho, než jsme si uvědomili, jak vážný je tento problém a jak naléhavě potřebuje pomoc. Dnes je z toho strašidelně těžké období naštěstí už jen hořká vzpomínka.

Pozor na změny v životním stylu

Změna v životním stylu nebo zájmech může být rovněž příznakem zneužívání drog. Zájem o koníčky nebo vztahy často ustupuje závislosti na prvním místě. Toto je další věc, na kterou bychom měli být v případě podezření na zneužívání drog upozorněni. A nemusí jít jen o ztrátu zájmu o dřívější koníčky – nové "kamarádství", které se zdá být založené především na společném užívání drog, může být dalším znakem.

Změny v chování mohou být také doprovázeny zdravotními problémy, jako je zvracení, nevolnost nebo velmi silný pot. Pokud se tyto symptomy objevují pravidelně a bez zjevného důvodu, je dobré být na pozoru. Spolu s rychlou ztrátou hmotnosti, nepravidelným stravováním nebo problémy se spánkem mohou být prvními signály vážného problému.

Co dělat, když máme podezření?

Je zásadní, abychom si uvědomili, že pokud máme podezření, že někdo z našich blízkých užívá drogy, neměli bychom se bát zeptat přímo. Jestliže je naše obava oprávněná, je třeba, aby si dotyčný uvědomil, jak vážný je to problém, a aby hledal pomoc. Není to snadné, ale je to nezbytné.

Pokud naopak máme podezření, že někdo z našich blízkých je už nějakou dobu pod vlivem drog, je důležité zajistit, aby mu byla okamžitě poskytnuta lékařská pomoc. Mnohé drogy mohou vést k trvalým fyzickým nebo psychickým poškozením a v extrémních případech mohou dokonce být smrtelné.

S jakými drogami se můžeme setkat?

Vůbec nejrozšířenějšími drogami na našem území jsou marihuana a pervitin. Oba typy drog mohou způsobit řadu negativních změn v chování uživatele, ale každý má specifické příznaky, které ho odlišují.

Marihuana může způsobit zpomalení reakcí, pocit zaujatosti a často způsobuje "suchá ústa". Při dlouhodobém užívání může vést k poruchám paměti a koncentrace. Pervitin naopak může způsobovat nespavost, prudké změny nálad a chování a velkou únavu a vyčerpání po odeznění účinků.

Důležitost prevence a vzdělání

Prevence a vzdělání jsou klíčové složky v boji proti drogám. Je třeba se neustále učit a získávat informace o tom, jak drogy působí na tělo a jak je možné je léčit. Je důležité také vést o tématu otevřenou diskusi a odstraňovat stigma spojené s drogami. Každý z nás může potkat někoho, kdo má s drogami zkušenosti, a je dobré vědět, jak pomoci.

Základem prevence je také snaha o zdravý životní styl a správné využívání volného času. Hodnoty jako rodina, vzdělání a koníčky mohou hrát velkou roli v tom, jak jsme vystaveni riziku užívání drog a jak se s tímto rizikem dokážeme vyrovnat. Důležité je také naučit se, jak se vyrovnat se stresovými situacemi a jak najít způsoby, jak vyplnit své životy smyslem a radostí bez nutnosti uchylovat se k drogám.

Napsat komentář